Blijf toegevoegde waarde leveren

De rode draad van het programma is gericht op het blijvend leveren van toegevoegde waarde in een snel veranderende context. Daarbij kunt u denken aan steeds groeiende maatwerkeisen van klanten, snelle marktontwikkelingen waar uw leveranciers mee kunnen worstelen, medewerkers meekrijgen in het benodigde tempo, etc.

Kernwoorden zijn hierbij pragmatisch handelen, praktijkgerichte oplossingen en het opbouwen van een netwerkorganisatie. Ten slotte heeft u te maken met veel stakeholders waarmee u geen hiërarchische verhouding heeft.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Vormen, afbakenen en definiëren van de meerwaarde van uw facilitaire organisatie.
2. Het speelveld in kaart brengen (stakeholdermanagement)
3. De strategie bepalen (plan van aanpak, nieuwe stijl)
4. Het krachtenveld beïnvloeden (beïnvloeding vs manipulatie, ethiek)
5. Het resultaat evalueren en doelen zo nodig bijstellen (intervisie om te checken of je je doel hebt bereikt)

Programma 11 oktober 2018

09:30 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:30

Kennismaking en inventariseren van de verwachtingen, uw doel bepalen

10:30 - 11:15

Nieuwe manieren en effecten van beïnvloeding:
aan de slag met modellen van bijvoorbeeld Cialdini, Thomas & Kilmann en Collins

11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:30

Toekomstgerichte manieren om stakeholders in kaart te brengen en te managen

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 13:45

Hoe neemt u ethiek mee in het beïnvloeden ten behoeve van uw facilitaire dienstverlening?

13:45 - 15:00

Interactieve intervisie sessie
met casuïstiek koppeling klantbehoefte aan dienstverlening leverancier

15:00 - 15:15

Pauze

15:15 - 16:30

Leiderschap en conflicthantering bij gebrek aan medewerking
(zowel eigen medewerkers als hiërarchisch sterke beïnvloeders)

16:30 - 17:00

Ophalen acties, wrap up en strijdplan (bepaal uw strategie)

Na deze training kunt u o.a.

  • Beïnvloeden zonder macht
  • Een toekomstgerichte stakeholderanalyse uitvoeren
  • Conflicten voorkomen/hanteren

Uw trainer:
Jessica van Hees

 

Trainer & spreker
Partner F-Fort

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.